Vilkår og betingelser

Praktisk information

Nærværende vilkår og betingelser (benævnt ”Vilkår”) finder anvendelse ved brugen af hjemmesiden, www.boligbedommelse.dk (benævnt ”Boligbedømmelse”).

Boligbedømmelse kan kontaktes via info@boligbedommelse.dk.

Ved anvendelse af Boligbedømmelse accepterer du nærværende Vilkår. Boligbedømmelse forbeholder sig retten til løbende at ændre Vilkårene.

Boligbedømmelses ydelser

Boligbedømmelse tilbyder brugeren en online platform, hvor brugeren kan skrive anmeldelser af lejemål.

Boligbedømmelse tilbyder derudover følgende ydelser:

Annoncering af ledige lejemål Formidling af kontakt til juridisk bistand Formidling af kontakt til udlejer af flyttebiler via GoMore.dk Ikke alle ydelser på Boligbedømmelse forudsætter oprettelse af en bruger.

Oprettelse af brugerprofil

For at kunne anvende alle ydelser på Boligbedømmelse skal man oprette en konto.

Følgende oplysninger er påkrævet for at kunne oprette en konto:

For- og efternavn Brugernavn Gyldig e-mailadresse Kodeord

Brugernavnet vises på Boligbedømmelse, når der skrives en anmeldelse.

Brugernavnet må ikke være stødende, krænkende, være i strid med immaterielle rettigheder eller indeholde markedsføring for virksomheder, produkter m.m.

Regler for anmeldelser

Det er alene tilladt at skrive anmeldelser af lejemål, som brugeren selv har beboet.

Det er alene tilladt at skrive om sin egen oplevelse af lejemålet, og det er således ikke tilladt at skrive anmeldelser på vegne af andre, herunder familiemedlemmer.

Brugeren skal have beboet det anmeldte lejemål inden for de seneste 6 måneder.

Brugeren er ansvarlig for indholdet af brugerens anmeldelser på Boligbedømmelse. Brugeren er ansvarlig for, at anmeldelser ikke indeholder oplysninger, der kan betragtes som racistiske, politiske, æreskrænkende, i strid med gældende lovgivning eller har karakter af markedsføring.

Når brugeren skriver en anmeldelse på Boligbedømmelse indestår brugeren for, at indholdet ikke er i strid med ovenstående eller Boligbedømmelses vilkår.

Boligbedømmelse kan i tvivlstilfælde om en anmeldelses ægthed anmode brugeren om dokumentation for eventuelle påstande fremsat i anmeldelsen. Ved manglende udlevering af dokumentation for eventuelle påstande forbeholder Boligbedømmelse sig retten til at slette anmeldelsen.

Boligbedømmelse forbeholder sig retten til at slette brugerprofiler, der ikke efterlever nærværende vilkår.

Ansvarsfraskrivelse

Boligbedømmelse gennemgår ikke anmeldelser, og indestår ikke for indholdet af anmeldelserne. Boligbedømmelse forbeholder sig dog retten til at gennemgå, rette og slette anmeldelser ved konkrete henvendelser fra tredjemand.

Boligbedømmelse forbeholder sig retten til at anmode om dokumentation for forhold i anmeldelser, og ved manglende efterlevelse af sådanne anmodninger, forbeholder Boligbedømmelse sig retten til at ændre eller slette anmeldelser.

Boligbedømmelse kan de til enhver tid rette eller slette anmeldelser uden at ifalde ansvar. Boligbedømmelse er således heller ikke ansvarlig for indholdet i rettede anmeldelser.

Boligbedømmelse er ikke ansvarlig for eventuelle links eller henvisninger i anmeldelser til tredjemands hjemmeside, herunder indholdet af sådanne hjemmesider.

Anmeldelser og omtale på Boligbedømmelse er alene vejledende, og Boligbedømmelse er ikke ansvarlig for eventuel fejlagtig information i anmeldelser.

Boligbedømmelse kan ikke gøres erstatningsansvarlig for brug af Boligbedømmelse, herunder tab af indtægter, driftstab, forretningshemmeligheder, goodwill, tab for tredjemand eller nogen andre direkte eller indirekte tab forårsaget af indholdet på Boligbedømmelse.

Boligbedømmelse kan uden ansvar begrænse eller slette brugerprofiler.

Boligbedømmelse er uden ansvar for injurierende indhold, og enhver krænkelse, jf. afsnit 4, er brugerens eget ansvar. Boligbedømmelse kan i tilfælde af brud på straffeloven være forpligtet til at overføre personlige oplysninger til de relevante myndigheder.

Rettigheder til indhold på Boligbedømmelse

Alt indhold på Boligbedømmelse, herunder immaterielle rettigheder, er Boligbedømmelses ejendom og må ikke kopieres eller anvendes uden skriftligt samtykke fra Boligbedømmelse.

Uautoriseret anvendelse af Boligbedømmelses immaterielle rettigheder m.m. kan medføre civil- og strafferetlig sanktioner.

Behandling af persondata

I forbindelse med oprettelse af en brugerprofil og anvendelse af denne afgiver brugeren personoplysninger, som Boligbedømmelse behandler.

Boligbedømmelse behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og Boligbedømmelses persondatapolitik.

Boligbedømmelses persondatapolitik kan findes her Indsæt link

Ved oprettelse af en brugerprofil på Boligbedømmelse samtykker brugeren til, at Boligbedømmelse behandler personoplysninger om brugeren. Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke via ovenstående kontaktoplysninger.

Lovvalg

Næreværende vilkår er underlagt dansk ret.

Tvister skal indbringes for domstolen ved det til enhver tid gældende hjemting for Boligbedømmelse.

Ændring af vilkår og betingelser

Boligbedømmelse forbeholder sig retten til at foretage ændringer af nærværende Vilkår fra tid til anden. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelig på Boligbedømmelse. Ved væsentlige ændringer vil brugeren modtage meddelelse herom.